Διδακτικές αρχές του σχολείου μας:

  • Το μάθημα γίνεται στην ξένη γλώσσα. Η μητρική γλώσσα χρησιμοποιείται ελάχιστα και μόνο υποβοηθητικά.
  • Το μάθημα είναι επικοινωνιακό. Γνώση μιας γλώσσας σημαίνει ότι μπορώ να επικοινωνήσω στη γλώσσα αυτή κι όχι να ξέρω απ’έξω τους κανόνες της!
  • Το λάθος είναι μέρος της διαδικασίας μάθησης και γ’αυτό ευπρόσδεκτο και χρήσιμο.
  • Η τάξη είναι μια κοινότητα. Ο σεβασμός, το φιλικό περιβάλλον , το καλό κλίμα και η ενθάρρυνση βοηθούν στην ουσιαστικότερη και καλύτερη μάθηση.
  • Ο καθηγητής είναι δίπλα στον μαθητή και παρέχει στήριξη σε κάθε του βήμα.
  • Ο σεβασμός δεν έχει καμία σχέση με τον φόβο! Συχνά δε ο φόβος δεν εμπεριέχει σεβασμό.
  • Το μάθημα εμπλουτίζεται με χρήση αυθεντικών κειμένων (λογοτεχνικών βιβλίων, άρθρων, κόμικς, περιοδικών, ποιημάτων κλπ). Παράλληλα ενθαρρύνεται η δημιουργική χρήση της γλώσσας μέσα από δραστηριότητες, παιχνίδια και ελεύθερη γραφή.
  • Σκοπός της ενδοσχολικής αξιολόγησης του μαθητή δεν είναι να ‘πιαστούν οι αδιάβαστοι’ αλλά να κατανοήσει ο καθηγητής ποια μέρη της ύλης έχουν γίνει κατανοητά και ποια όχι! Το κάθε διαγώνισμα αξιολογεί τόσο τον μαθητή όσο και τον καθηγητή.
  • Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίων είναι μια χρήσιμη ευκαιρία πιστοποίησης των γνώσεων άλλα δεν είναι αυτοσκοπός. Αν ξέρω καλά μια γλώσσα μπορώ εύκολα να πάρω το πτυχίο. Ο στόχος δεν είναι να μάθω να περνάω εξετάσεις αλλά να μάθω τη γλώσσα!