Προγράμματα


Προγράμματα για παιδιά • Αγγλικά για νήπια 3-5 ετών (Pre-junior )
 • Όλες οι γλώσσες για παιδιά δημοτικού. Διδασκαλία μέσω της Επικοινωνιακής Προσέγγισης, του Drama in Education for Young Learners και του Total Physical Response.

Προγράμματα για εφήβους • Προγράμματα για εφήβους (επίπεδα Β1- C2) σε όλες τις γλώσσες
 • Έμφαση στην επικοινωνία, τις εκφράσεις, την καθημερινή γλώσσα και την παραγωγή λόγου.

Το νέο μας πρόγραμμα: Deeper LearningΜετά το επίπεδο Β2, οι μαθητές εντάσσονται στο πρόγραμμα Deeper Learning, με σκοπό να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες στα αγγλικά.

 • Το πρόγραμμα έχει τον χαρακτήρα CLIL (Content and Language Integrated Learning), δηλαδή προσεγγίζουμε διάφορα θέματα στα αγγλικά, με οδηγό την κριτική σκέψη, την ανάλυση, τη σύνθεση, τον φιλοσοφικό στοχασμό και τη μεταγνώση.
 • Ταυτόχρονα, οι μαθητές μαθαίνουν ακαδημαϊκές δεξιότητες όπως η σύνταξη μικρής ερευνητικής εργασίας, η σύνθεση βιβλιογραφίας, η σύνταξη και η προσέγγιση μιας ερευνητικής ερώτησης.

Προγράμματα ενηλίκων • Business English
 • Σεμινάρια και Workshops
 • Τάξεις για προφορική εξάσκηση της γλώσσας ( Conversation Classes)
 • False Beginners

Εκπαίδευση Καθηγητών
Saturday School


Μια διαφορετική προσέγγιση στην εκπαίδευση, κάθε Σάββατο στο σχολείο μας: μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε και ανακαλύπτουμε τη δημιουργικότητα μας μέσα από τον λόγο!

 • Τα μαθήματα γίνονται στην αγγλική γλώσσα.
 • Το κόστος είναι 40 €/ μήνα.
 • Για το Saturday School δεν υπάρχει αξιολόγηση αλλά στο τέλος κάθε κύκλου, ο μαθητής παίρνει το portfolio με τις εργασίες του.