Μαρία Ντάβου, μία εκπαιδευτικός που «χακάρει το σύστημα»